تک عکس؛

کوه طلای کثیف در آستارا/ تبدیل تهدید به فرصت ضرورت دارد/تک عکس

کوه طلای کثیف در نزدیکی ساحل آستارا زنگ خطر و تهدیدی برای محیط زیست است اما می توان با برنامه ریزی درست این تهدید را به فرصت تبدیل کرد.

کوه طلای کثیف در نزدیکی ساحل آستارا زنگ خطر و تهدیدی برای محیط زیست است اما می توان با برنامه ریزی درست این تهدید را به فرصت تبدیل کرد.