توجه ویژه به علوم قرآنی

توسعه آموزش قرآن محور در مدارس ابتدایی- پروین ساسانیان

فرزند را از زمانی که می اندیشد، با اصول ایمان آشنا کنیم و از هنگامی که فکرش شکوفا می شود، او را به ارکان دین اسلام عادت دهیم و از زمانی که قدرت تمییز می یابد، مبادی شریعت اسلامی را به او آموزش دهیم.

مقدمه

بدون تردید اگر کودک از همان زمانی که به سن تمییز و تعقل می رسد ، ارزش ها و مفاهیم اعتقادی، روحی، فکری، تاریخی، اجتماعی، ورزشی و غیره به نوعی ارتباط داشته باشد تا زمانی که دوران نوجوانی و جوانی و بزرگسالی گام می گذارد و به سن پیری می رسد آنچنان مناعت ایمانی ویقین آرامش بخش و صیانت تقوایی، پیدا می کند که به سبب آن از جاهلیت منحط موجود جدا می شود، اوج می گیرد و تمامی مبانی فکری و اعتقادی اندیشه های گمراه کننده را به تمسخر می گیرد.

منظور ما از تربیت ایمانی آن است که فرزند را از زمانی که می اندیشد، با اصول ایمان آشنا کنیم و از هنگامی که فکرش شکوفا می شود، او را به ارکان دین اسلام عادت دهیم و از زمانی که قدرت تمییز می یابد، مبادی شریعت اسلامی را به او آموزش دهیم.

بر هر مربی لازم است که آموزش مفاهیم مربوط به تربیت ایمانی را از همان ابتدای کودکی آغاز کند تا با عقیده و عبادات اسلامی مانوس شود و از لحاظ شیوه زندگی و نظام فکری به آن مزین گردد و پس از آن دین اسلام را به عنوان بهترین راهها و والاترین مربی خود بداند و غیر از قرآن ، پیشوایی و غیر از حضرت محمد (ص) ، رهبر و الگویی برای خویش نشناسد.

آموختن قرآن کریم به کودکان

لازم است ولی و سرپرست کودکان از همان ابتدای کودکی و نوجوانی، قرآن را به آنان بیاموزند، تا اینکه قبل از هر چیز این اعتقاد و باور برای آنان ایجاد شود که خدای متعادل خالق و پروردگار ایشان است و قرآن نیز کلام او می باشد، و تا اینکه روح قرآن در قلبشان نفوذ کند و نور آن در افکار و ادراکات و حواسشان بتابد و آن را روش گرداند، و باید از آغاز کودکی عقاید دینی و احکام قرآن به انان تلقین شود، تا بر اساس محبت و علاقه به قرآن و بر حسب رهنمودها و انجام اوامر و پرهیز از نواهی آن پرورش یابند، و پیوسته در دوران جوانی و پیری متعلق به اخلاق قرآن متمسک به برنامه و راه و روش آن گردند.

ابن سینا نیز در این رابطه گفته است:

هرگاه کودک آمادگی تلقین و آموزش قرآن گردید، و کوشش استعداد شنیدن و امادگی پذیرش آن را پیدا کرد باید تعلیم قرآن به او شروع شود و حروف الفبا و آگاهیهای دینی به او تلقین و تفهیم گردد.

احادیث و روایات وارده درباره تعلیم قرآن

درباره تعلیم قرآن به کودکان

آمده است که رسول خدا (ص) فرمود:

” ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال : حب نبیکم و حب ال بیته، و تلاوه القرآن فان حمله القرآن فی ظل عرش اله یوم لا ظل الا ظله مع انبیائه و اصفیائه”

فرزندان خود را بر اساس سه خصلت تربیت کنید: (در محبت پیامبرتان، بر حب آل بیت پیامبر و بر حب تلاوت قرآن، زیرا که بر دارندگان قرآن ، همراه پیامبران و مردان بر گزیده خدا در زیر سایه عرش الله قرار دارند روزی که هیچ سایه ای جز سایه او نیست).

صحابه کرام (ص) بسیار حریص و علاقمند بودند به اینکه فرزندان خود رابه قرآن آشنا کنند، و پیوسته مراقب و مواظب آنان بودند تا مطابق دستورات قرآن عمل کنند چنانکه راجع به سودمند بودن این روش برای کودکان، آماده است که فردی پسر خود را نزد رسول خدا (ص) آورد و گفت : ای رسول خدا ! پسرم در روز قرآن می خواند و شب می خوابد، رسول الله (ص) فرمود: ” چه ایرادی دارد که پسرت روز را با ذکر خدا به پایان ببرد و شب نیز سالم بخوابد”

حرص و علاقه صحابه بر ارتباط کودکانشان با قرآن و به حصول برکت قرآن برای آنان به جایی رسیده بود که اوقات نزول این برکات قرآنی را تعیین می کردند تا کودکانشان برای حصول آن حاضر و آماده شوند.

تردیدی نیست روی آوردن به قرآن و مشغول شدن کودکان به خواندن آن ، موجب دفع بلا و دفع عذاب از خانواده و جامعه می شود، زیرا همچنانکه در پاره ای روایات آمده است:

جامعه ای که فرزندان خود را از ابتدای کودکی و نوجوانی به مکتب قرآن می فرستند و انان را به خواندن قرآن و آموختن دستورالعملهای آن آشنا و وادار می سازند، در اثر خوبی و مبارکی این امر، مورد رحمت و مغفرت خداوند قرار می گیرند.

بطوریکه قاضی عیسی بن مسکین به دختران و نوادگانش قرآن می آموخت.

درباره تفهیم معانی قرآن به کودک:

لازم است شخص مربی و یا والدین کودک در حین آموزش قرآن به او به شرح بسیار مختصر و بیان معانی ساده قرآن که درخور درک و فهم کودک باشد توجه کنند و به آن اشاره نمایند، تا اینکه معنی و مفهوم آن قلب و عقل او باز کند، و نباید این ظن و گمان برای کسی پیش آید که: چون کودک در دوران خردسالی و کوچکی می باشد پس عقل و ذهن زمان طفولیتش شایستگی توضیح معانی و آمادگی پذیرش آن را ندارد. بلکه باید دانست که این کودک عجیب و شگفت انگیز قادر است معلومات را همچون کامپیوتر عصر کنونی در حافظه خود ذخیره کند. اینک به بیان دلائل اثبات این مدعا می پردازیم: آمده است که ابن عباس گفته : ” درباره سوره نساء از من بپرسید، بیگمان من این سوره را در دوران کودکی و خردسالی آموخته ام.”

آمده است که مامون در دوران کودکیش نزد کسانی قرآن می خواند. و عادت کسائی بر این بود وقتی که مامون قرآن می خواند، او سرش را پائین می انداخت و ساکت می ماند، هرگاه مامون اشتباه کرد کسائی سرش را بلند کرد و اشتباه او را اصلاح می کرد، روزی مامون سوره (صف) را می خواند و وقتی که رسید به این آیه که می فرماید: (یا ایها الذین آمنوا لم تقولون مالا تفعلون)

کسائی سرش را بلند کرد و مامون نیز به او نگریست و آیه را تکرار کرد تا اشتباه خود را بیابد، اما دید آیه را درست خوانده است، پس قرائت خود را ادامه داد و وقتی کسائی رفت و درس تمام شد مامون نزد پدرش هارون الرشید آمد و به او گفت: آیا چیزی را به کسائی وعده داده بودی؟

هارون الرشید گفت: ای پسرم ! تو چگونه آن را دانستی؟ مامون ماجرا را برای پدرش بازگو کرد.

تاثیر قرآن در دل و درون کودک:

قرآن کریم بطور کلی بر دل و درون جامعه بشریت تاثیر بسیاری دارد و آن را تکان می دهد و به طرف خود جذب می نماید و تحت تاثیر قرار می دهد، و هر اندازه پاکی نفس و درون شدت گیرد تاثیر آن فزونی می یابد، بدیهی است کودک دارای نفس و دلی پاکتر می باشد و فطرت و سرشت او پیوسته پاک است. هرگاه در سوره و آیه های مکی دقت و تامل کنیم ، در می یابیم که آنها غالبا سوره هایی کوتاه می باشند، و از اینرو این آیه ها و سوره های کوتاه به واسطه کم حجم بودنشان، آموختن آنها به کودکان از هر نظر کاملتر و متناسب تر می باشند و به خاطر آسان حفظ کردنشان تاثیر بیشتری دارند.

سوره هایی که از کلمات و جملات معدود تشکیل شده اند که با وجود اینکه دارای آیه های اندک و غالبا با فاصله کمی از هم می باشند باز این سوره ها ویژگیهای زیر را دارا می باشند:

الف- هر آیه ای از آنها در حد ذات خود گوئی سوره ای است که از جملات کمی تشکیل شده است.

ب- به واسطه کوتاه بودن سوره ها، کودک در حفظ کردنشان تحت فشار و در تنگنا قرار نمی گیرند.

ج- چون فاصله این سوره ها بر اساس یک جمله، یا دوجمله و یا برچند جمله کوتاه و نزدیک بهم قرار گرفته اند، لذا خواندن و به حافظه سپردن آن بر کودکان آسانتر است.

د- کودک و نوجوان تا به نظم و ترتیب قرآن آشنا نشود، و تلفظ صحیح کلمات و حروف و نحوه ادای صداها را خوب نشناسد و در ذهن و فکرش ثابت و استوار نگردند. مسلما نمی تواند به خواندن و حفظ کردن بعضی از سوره های آن دلگرم و امیدوارم گردد ، و طبیعی است که این کار با دقت و تانی و توام با تکرار و تمرین زیاد میسر می گردد.

ه – بدیهی است هر اندازه کودک در خواندن و حفظ کردن این سوره ها پیشرفت کند آنرا سهل و آسانتر می یابد که در نتیجه ی حالات و ویژگیهایی برای او حاصل می شود که او را برخواندن و حفظ کردن کمک می کند. خداوند می فرماید:

” و تنزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه المومنین و لا یزید الظالمین الا خسارا” آیاتی از قرآن را فرو می فرستیم که مایه ی بهبودی و رحمت است برای مومنان (ولی) برای ستمگران جز زیان نمی افزاید.

آری ، قسم به خدا این آیه ها و سوره ها همه رحمت و برکت الهی هستند برای مومنان، زیرا که اگر می خواهی به عظمت و شگفتی آن پی ببری پس به سوره (قل اعوذ برب الناس) که نخستین سوره ای است که کودکان آنرا می خوانند و حفظ می کنند بخوبی دقت کن که چگونه با نظم و ترتیب خاصی آمده و کلمه (الناس) در آن با فواصل ویژه ای تکرار شده است؟

بطوریکه در آخر آیه هایش بجز حرف (س) دیده نمی شود، حرف سین که خوش صداترین- بقیه حرفها است، به گونه ای که کودک به موقع شنیدنش بر انگیخته می شود و به شادی و نشاط در می آید.

بنگر که چگونه به هنگام تلفظ ، مقاطع این سوره ها با هم تناسب دارند و نفس خردسال ترین کودک را بر تکلم وا می دارد و به او قدرت و نیرویی می بخشد؟ تا آنجایی که گوی کلمات این سوره با کودک در حر کنند و با موفقیت فکری و جسمی او مناسبت دارند. اگر در این سوره خوب دقت شود، معلوم می گردد که در تمام جهات: از نظر حروف، نظم آهنگ و معانی و محتوای شگفت انگیز آن، تطابق وجود دارد. یکی دیگر از تاثیرات قرآن در نفس و درون کودک این است: وقتیکه کودک با قرآن انس می گرفت و با آن زیست و با دقت و تامل در معانی و احکامش آن را خواند، بطور حتم می تواند بسیاری از مشکلات اعتقادی و شخصی خود را حل کند طرز تفکر و راه و روش خویش را درست و سالم گرداند و بدین وسیله اعصاب خویش را نیز آرام کند و حافظه و اندیشه خود را گسترش دهد.

حکمت این تعلیم چیست؟

–        فرزندان با قرآن کریم از جنبه روحی مانوس می شوند و بعنوان برنامه زندگی از آن بهره می گیرند.

–        ارتباط خویش را با تاریخ گذشته اسلام در می یابند و از گذشته با عظمت و پر افتخار خود آگاهی می یابند.

–        از جهت حرکت و شجاعت و جهاد ، به گذشتگان بزرگوار خود تانی می کنند.

کودک در چه سنی شروع به آموختن کند؟

ابوعاصم گفته است: پسرم که کمتر از سه سال سن داشت به نزد ابن جریج بردم تا نظر دهد چه وقت قرآن و حدیث به او آموخته شود:

ابوعاصم گفت: هیچ اشکال ندارد که کودک در چنین سن و سالی قرآن و حدیث را بیاموزد.

پاداش دادن به معلم قرآن و والدینی که به فرزندانشان قرآن تعلیم می دهند.

پس ای پدر و مادر عزیز ، بکوش که معلم مناسبی برای تعلیم قرآن برای فرزندانت بیابی که در منزل ، مسجد یا سایر مراکز آموزشی، قرآن را به آنان آموزش دهد و بدانکه اگر این وظیفه را به خوبی ادا کنی ، مسئولیت خود را از جهت روحی و فکری و عملی برای فرزندت برقرار ساخته ای.

آمده است : رسول خدا (ص) فرمود:

من قرا القران و عمل به الیس الله والدیه تاجا یوم القیامه ضوءه من ضوء الشمس. کسیکه قرآن را بیاموزد و آن را بخواند و به دستوراتش عمل کند، خداوند در روز قیامت تاجی بر سر والدینش می پوشاند که نورش از نور خورشید زیباتر و درخشنده تر می باشد.

گویند: وقتی که حماد بن ابی حنیفه سوره فاتحه یا یاد گرفت، پدرش ابوحنیفه پانصد درهم به معلمش بخشید- در آن موقع با یک درهم گوسفندی خریده می شد- معلم بخشیدن پانصد درهم را زیاد دانست، چون فقط سوره فاتحه را به پسرش آموخته بود، ابوحنیفه به معلم گفت : آنچه را که به پسرم آموخته ای کم و ناچیز مشمار، اگر بیشتر از پانصد درهم همراه خود می داشتم آن را بخاطر تعظیم و احترام به قرآن به تو می دادم.

–        نمونه هایی از کودکان و نوجوانان حافظ قرآن

الف- امام شافعی می گوید: در سن هفت سالگی تمام قرآن را حفظ نمودم و در سن ده سالگی نیز کتاب الموطا را حفظ کردم.

ب- سهل بن عبدالله تستری می گوید: نزد معلم قرآن رفتم و در سن شش، یا هفت سالگی تمام قرآن را آموختم و آن را نیز حفظ کردم.

ج- گویند: وقتیکه ابن سینا به سن ده سالگی رسید بر تمام قرآن کریم آگاهی و مهارت کامل پیدا کرده بود.

شیوه آموزش قرآن در مهد کودک فجر

–        نحوه حفظ سوره های کوچک در کلاس

–        شیوه اجرا و آموزش سه جلد کتاب آموزش قرآن مکتب القرآن

–        فواید حفظ سوره های قرآن و چگونگی آموزش مفاهیم سوره ها

–        فواید آموزش حروف الفبا ( آموزش سه جلد کتاب قرآن)

–        چگونگی حفظ سوره های کوچک

هر مربی متعهد و پایبند به عقاید دینی باید دارای خصوصیات اخلاقی زیر باشد:

–        باید نمونه و الگوی عملی از قرآن و دستورات آن و روش و اعمال رسول اکرم حضرت محمد (ص) باشد.

–    در عین الگو بودن، یادگیری و حفظ سوره های کوجک قرآن را حلاوت و شیرینی خاصی دهد تا کودکان نیز مشتاق یادگیری و حفظ سوره ها شوند

–    خود سوره ها را حفظ باشد و به کودکان در حفظ انها کمک کند و در حفظ سوره ها اجباری در کار نباشد. اینجانب بعنوان مربی هر روز کلاس با نام و یاد خدا مهربان شروع می کردم و جزء عملی لاینفک در کارم بود و کودکان نیز یاد گرفته بودند هر کاری را با نام او آغاز کنند. (حتی سر سفره به صورت جمعی بسم الله را می گفتند).

ابتدا سعی و تلاش می کردم که کودکان و نوآموزان تلفظ صحیح کلمات را خوب یاد بگیرند و برای رسیدن به این هدف به این شیوه عمل می کردم. مربی هر کلمه را شیوا و رسا تلفظ می کردم و از آنان نیز می خواستم به صورت گروهی با صدای بلند کلمات را پس از من تلفظ کنند و به حرکات لب و نحوه تلفظ یکی یکی آنها توجه می کردم که درست کلمات را تلفظ نمایند و سعی می کردم صدای آخر کلمات را بکشم تا آنان متوجه صدای آخر شوند.

پس از چندین بار تمرین و تکرار یک آیه، نوار کاست (مخصوصا مقطع آمادگی) را روشن و همان آیه را سه بار تکرار می کنند و کودکان باید فقط گوش دهند. مرحله دوم (که سه بار تکرار می کند) کودکان با صدای آرام زمزمه می کردند و در مرحله آخر انان نیز با صدای بلند پس از تلفظ نوار تکرار می کردند. این روا چند روز تکرار میگردد تا زمانی که متوجه می شدم اکثر نوآموزان تلفظ صحیح گلمات را یاد گرفته اند و لازم به ذکر است اجباری در حفظ آیه ها نبود)

جهت رفع خستگی کودکان و تشویق آنان به یادگیری قرآن حرکات ورزشی با آهنگ ونوار شاد انجام می دادیم (این عمل قبل یا بعد از کلاس قرآن انجام می شد).

نحوه تفاهیم معانی سوره های کوچک

جهت تفهیم معانی سوره های کوچک و بسم الله و اشهد و غیره بصورت داستانگویی و پرسش و پاسخ و فعالیت گروهی و فردی انجام می دادم، و زمان داستانگویی آنچنان کودکان را مشتاق می کردم، که خواهان عدم قطع داستان بودند حتی اگر زمان غذا خوردن یا زنگ تفریح می رسید.

داستانهایی که هر سال سعی کرده ام ارائه دهم

زندگی حضرت محمد (ص) – شب معراج و نزول قرآن، زندگی حضرت ابراهیم و اسماعیل و ارتباط زندگی آنها به ایام حج- شهادت حضرت علی و حسین و غیره … پیروزی انقلاب اسلامی در ایام بیست و دو بهمن و دیگر پیامبران و بستگی به ایام الله داشت جهت آگاهی کودکان یک داستان مربوط به آن ایام ارائه می دادم . به عنوان مثال یک نمونه از معانی سوره های را بیان می کنم.

مفهوم کلی و اجمالی سوره ناس

بچه های عزیز امروز می خواهیم سوره جدید یاد بگیریم، اسم این سوره ناس است، بنظر شما ناس به فارسی یعنی چه؟ خوب شما نمی دانید من می گویم. ناس کلمه عربی است و به فارسی یعنی انسان و آدم خوب ناس یعنی چه؟ … وقتی شما به مهد کودک می آیید به مردم و آدمها نگاه کرده اید؟ یا به کار و رفتار بچه های محله و کوچه تان توجه کرده اید؟ آیا همه آنها کارهای خوب انجام می دهند؟ یا نه بعضی کار بد انجام می دهند. در پاسخ این سوال هر کودکی در خور دید خود شروع به صحبت می کند که چه افرادی دیده و چه کار انجام داده اند شرح می دهد. مثلا یکی می گوید خانم اون روز یکی دیدم به دوستش حرف زشتش گفت؟ و کم کم به مطلب اصلی می رسیم، که بچه های عزیز در جامعه بعضی افراد هستند کارهای بد انجام می دهند.

آیا عزیزمان دوست دارید با آنان رفیق و دوست شوید؟

آفرین ما باید از اینگونه افراد دوری کنیم و با آنها دوست نشویم. چون مار ا به کارهای بد می خوانند و کم کم کارهای بد آنان را یاد می گیریم و انجام می دهیم.

خوب این سوره هم درباره آدمهای بد است و هر شب که می خوابیم این سوره را بخوانیم و به خدا پناه ببریم تا اذیت و آزار انان به ما نرسد و خدا ما را کمک کند و دوست داشته باشد.

با بیان این جملات و پرسش و پاسخ کودکان به یادگیری و حفظ سوره مشتاق می شوند که مبادا شب این سوره را نخوانند و شیطان آنها را گول دهد و آدم بد شوند. روزهای بعد وقتی کودکان به مدرسه می آیند، توضیح می دهندکه خانم با مادرم سوره ناس خواندم و از شر آدمها بد به خدا پناه بردم و الخ…

فواید حفظ سوره ها و یادگیری معانی ساده

۱-    ایجاد اعتقاد دینی و آرامش روحی در کودکان (ولی بشرطی که این مسائل در خانه و مدارس تکرار شود)

۲-    تقویت حافظه کودکان در ضمن حفظ سوره های کوچک (اجباری نیست)

۳-    تقویت روحیه گروهی و جمعی و شرکت در جریان بحث

۴-    رشد و تقویت قوه بیان کودکان منزوی و گوشه گیر

۵-    تلاش کودکان در کنترل رفتار خودشان که مبادا خدا از آنها ناراحت شود و یا با شیطان دوست شوند.

۶-    ایجاد علاقه و انس و احترام به قرآن و مسائل ساده دینی…

نحوه آموزش سه جلد کتاب قرآن مکتب قرآن

جهت یادگیری روخوانی قرآن در پیش دبستانی، کودک باید ابتدا شکل حروف الفبا را ببیند و بشناسد و بخواند. پس اولین مرحله آموزش قرآن با یادگیری حروف الفبا شروع می شود.

شیوه آموزش کتاب آشنایی با حروف الفبا

برای یادگیری هر حرفی صفحه ای تصویر است و شکل حرف تازه در صفحه بعد رسم شده است. مربی جهت معرفی حرف تازه، شی یا تصویر حیوان و غیره … که صدای آخرش آن صدا باشد. کلاس آورده و با نشان دادن آن اسم شی یا تصویر از کودکان می پرسد و با تلفظ آن مربی سعی می کند صدای آخر را بکشد تا نو اموزان خوب بشنوند و آنرا تشخیص دهند. مربی و نوآموزان صدای آخر آنقدر می کشند که نفسشان قطع شود. پس از بیان چند کلمه به این شیوه کم کم کودکان صدای جدید برایشان عادی می شود.

سپس مربی تصویر کتاب را نشان داده (ضمنا کودکان گروه بندی کرده و برای هر گروه یک سر گروه انتخاب می کند) و از هر گروه می خواهد خوب به تصویر نگاه کنند و با مشورت هم یک داستان بگویند و یک نفر را خود گروه انتخاب کنند تا به نمایندگی گروه به پای کلاس بیابد، داستانی که درست کرده اند ارائه دهد. و گروهی که کاملترین و بهترین داستان تعریف کند برنده می باشند و تشویق می گردند.

پس از فعالیت گروهی، تصاویری که صدای آخرشان ( حرف جدید) است، بیان می کنند و همگی با هم انرا می کشند و هر کس بیشتر بکشد خوشحال تر است، بعد این مرحله مربی صدای جدید با نام مهمان جدید معرفی می نماید و در گوشه ای از دیوار نصب می کند.

جلسه دوم

رنگ آمیزی صدای جدید در کتاب توسط کودکان انجام می شود. پس از رنگ آمیزی صدای تدریس شده، ازهر گروه می خواهم که با هم مشورت کنند وتعدادی اسم شی یا حیوان و غیره … نام ببرند که صدای اول یا آخر آنها دارای صدای جدید باشد. بعد از این مرحله دو نفر دو نفر کودکان جهت انجام مسابقه کشیدن صدای جدید پای کلاس آورده و هر نفری که دیرتر نفسش قطع شد برنده است این مرحله را کودکان به علت مسابقه بودن خیلی دوست دارند.

بهمین منوال تدریس کلیه حروف انجام می گیرد و تقریبا بهمن ماه تدریس حروف تمام می گردد. و آموزش کتاب جلد (۲) قرآن که روخوانی کلمات قرآنی و سیلابها است آغاز می شود.

و در مرحله سیلاب سازی بصورت شعر آموزش داده می شود . مثال: بچه های عزیز ب با –َ چه می شود؟ بَ بَ بَ میشه

جلسه سوم قرآن نیز روخوانی سوره های کوچک هست.

فواید و محاسن استفاده از کتابهای آموزش قرآن مکتب قرآن

۱-    تقویت حس همکاری و ایجاد ارتباط صمیمانه بین اعضای گروه

۲-    تقویت قوه بیان و ایجاد رقابت صحیح در توضیح تصاویر کتاب

۳-    رشد و تقویت قوه تخیل داستانگویی در کودکان

۴-    گسترش دامنه لغات و توانایی جمله سازی و تقویت حافظه

۵-    دانستن صدای اول و آخر کلمات و تفاوت کلمات ادامه دار و بدون ادامه

۶-    آموزش صحیح تنفس هنگام مسابقه برای کشیدن حروف کش دار

۷-    ایجاد عادت صحیح در کودکان جهت مشورت با همدیگر زمانی که داستان برای تصاویر می گویند.

۸-    خواندن حروف الفبا و کلمات ساده قرآنی

مشکلاتی که در اجرا و آموزش کتابهای مذکور داشتم

اینجانب چند سال در استان آذربایجان شرقی به عنوان مربی آمادگی اشتغال به کار داشتم و کتابهای مذکور در آنجا آموزش می دادند، متوجه شدم که یادگیری آنها مفید می باشد. لذا تصمیم گرفتم همان شیوه در استان کردستان اجرا نمایم، اما با مشکل کمبود کتاب و عدم آشنایی مربیان دیگر با شیوه مواجه شدم ولی با این وجود آموزش کتابها را با دو سری کتاب که از کرمانشاه و تبریز تهیه کرده بودم، شروع نمودن و به حمد خدا از نتیجه کار خود و حتی مدیر محترم مهد و اولیاء رضایت کامل دارند و طی بررسیهای به عمل آمده متوجه شده ام شاگردان سال قبل در پایه اول نسبت به همکلاسیهایشان موفق تر بوده اند.

نتایجی که در آموزش کتب قرآن با وجود کمبود امکانات در سنندج عایدم شده است.

۱-  رفع مشکل کودکانی که دارای لکنت زبان بوده اند. به علت تلفظ صحیح حروف و مسابقه در کشیدن حروف و مشورت گروهی

۲-    کودکان گوشه گیر به علت شرکت در فعالیت گروهی و بیان تصاویر کتاب حدودا مشکل آنها حل شده است.

۳-    مهمترین و اساسی ترین کاری که خودم و حتی اولیاء رضایت کامل شده اند. تقویت عقیده دینی در کودکان است.

۴-    یادگیری حروف الفبا و خواندن کلمات ساده قرآنی جلد دوم کتاب

۵-    ایجاد روحیه گروهی و تقویت روحیه رهبری گروه توسط کودکان مستعد

۶-    علاقمندی کودکان به مسائل عبادی مانند روزه، نماز، حج

۷-    حفظ سوره های کوچک توسط کودکان مستعد

۸-    یادگیری بیشتر زبان فراسی به علت شرح تصاویر کتاب

نتیجه:

به حمد خدا از عملکرد اموزشی و تربیتی خود تقریبا رضایت دارم از مسئولان امر آموزش مقطع ابتدایی خواهشمندم به یادگیری قرآن کریم که پایه و اساس تربیت فرزندانمان در آینده می باشد توجه بیشتری مبذول نمایند تا این نهالهای آینده خود به بهترین شیوه به ثمر برسند و قبل از اینکه توسط افراد غیر متعهد تربیت غیر دینی شوند.

خودمان روحیه و اعتقاد دینی در آنان بوجود آوریم و به سوی مسائل غیر اخلاقی تمایل پیدا نکنند.

بیائید همه با هم دست به دست هم و با اخلاص کامل ابتدا علوم دینی به کودکان مان این آینده سازان جامعه یاد بدهیم. و علوم دیگر در کنار مسائل تربیتی و دینی آموزش دهیم.

پیشنهادات

از مسئولان مقطع پیش دبستانی و ابتدایی خواهشمندم

تحقیقی راجع به آموزش قرآن و سه کتاب مکتب القرآن  انجام دهند که آیا استانهای دیگری که سه کتاب مذکور به کودکان مقطع آمادگی آموزش می دهند موفقند یا نه؟

معایب و محاسن این امر مدنظر گیرند، در صورتی که مفید است چرا استان ما آنرا اجرا ننمایند؟

اگر اموزش این کتب مفید نیست چرا استانهای دیگر آموزش آنرا قطع نکرده اند؟

گردآوری و تدوین: پروین ساسانیان