ماه در دام قلاب/تک عکس

همزمانی قرار گرفتن ماه در قلاب جرثقیل ساحلی در مجتمع بندری آستارا 

شرح عکس:

همزمانی قرار گرفتن ماه در قلاب جرثقیل ساحلی در مجتمع بندری آستارا

عکس از بهمن کاظم زاده