August 03,2020 | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

Astara Port News Agency

آئین برگزاری دعای عرفه در دانشگاه تهران

آئین برگزاری دعای عرفه بعدازظهر امروز یکشنبه با حضور گسترده مردم در دانشگاه تهران برگزار شد.